Kvalitetsledning

Kvalitetsproduktion är ett system, inte bara en slogan.

EPW är registrerad och godkänd av Elsäkerhetsverket på aktorisations nivån AL.

AL omfattar alla elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar och idag tillämpar vi Elsäkerhetsverket´s egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning.

Vi vill jobba smartare.

Därför vill vi under det närmaste året utveckla och implementera ett kvalitetsledningssystem, så vi lättare kan analysera och styra både våra interna processer och våra kunders upplevelse av vårt arbete. Detta innebär också att vi vill ta del av data i de anläggningar vi bygger åt er.

Med en effektiv organisation och ett strukturerat arbetssätt är det vår målsättning att sparar både tid och pengar för våra kunder. 

Vi tar utgångspunkt i vår Kvalitetspolitik

EPW tillhandahåller kvalitetsledning, samordning, tillverkning och installationstjänster i Sverige och utomlands. Bolaget har utvecklat sin expertis sedan etableringen och syftar till att uppnå en hög standard för konstruktion och service till sina kunder.

Det är bolagets kvalitetspolicy att tillhandahålla våra kunder varor och tjänster till de överenskomna krav,  specifikation, tid och pris.

Ledning och personal ansvarar för kvalitetskontroll genom kvalitetsledningssystemet som söker förbättring genom ständig granskning, där leverantörer och underentreprenörer uppmuntras att samarbeta. 


Auktorisationsbevis


Verksamhetstyper inom lågspänning