Energi

EPW Energy

EPW Energy är vårt nya affärsområde som erbjuder industrin egen produktion av energi. 

Energikonvertering mot förnybar energi leder samtidigt till en teknikutveckling som skapar nya möjligheter för decentraliserad energiproduktion.

EPW önskar i samarbete med utvalda teknikleverantörer att erbjuda sina kunder decentraliserade lösningar för säker och tillförlitlig produktion och lagring av förnybar energi i form av el, värme, hetvatten, varmvatten och ånga. 

– Off-grid – som – On-grid –

Konstruktion och drift av solföljare för solcellsanläggning var EPW:s första projekt och med dessa erfarenheter tar vi nu nästa steg till en förnybar framtid.