Vi på EPW har en lång erfarenhet av elinstallationer, felsökningar, kontroller och avprovningar.

Vi har behörigheten för att utföra elarbeten i alla typer av byggnader och anläggningar.

Vi är också självklart registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Önskar du hjälp med något av följande är du välkommen att kontakta oss.Elinstallation


Felsökning


Besiktning